Taxatie

Taxatie

Een taxatie is het inschatten van de waarde van een object. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan bij huizen, kunstwerken en verzamelobjecten. Bij huizen wordt dit gedaan door een taxateur. Een makelaar kan enkel een waardebepaling geven. Een waardebepaling is een inschatting van de waarde die een woning heeft op het moment van opname, vooral gekeken naar vergelijkbare objecten in de nabije omgeving, en de ervaring van de makelaar. Een taxatie van een object is belangrijk wanneer men dit wil verzekeren of verkopen.

Taxeren is het inschatten door een onafhankelijk, erkend en ter zake kundig persoon, van de waarde van alle roerende en onroerende objecten. Een taxateur kan erg nuttig zijn bij bijv. vraag en aanbod sites op Internet (voor kopende/verkopende partij), bij erfenissen, scheidingen, enz. Onafhankelijk zijn is één van de deugden die een waardebepaler/taxateur beslist moet bezitten. Daarnaast is het zonder meer een must om zich de kwestie of object eigen te kunnen maken, cq. gespecialiseerd te zijn in de waarde van het object. Erkend zijn van een taxateur/taxatrice is zonder meer een vereiste. In Nederland zijn er een aantal manieren, instanties waar men getoetst kan worden. Men kijkt hierbij o.a. naar het verleden, het beroep, de eerbaarheid, enz. van de aanvrager/aanvraagster. Een toetsing wordt verricht door Stichting NRVT voor makelaars en taxateurs van onroerende zaken, veilinghouders in roerende zaken.

Direct een taxatie aanvragen? Neem contact met ons op!